گریزی به مساله ” تعدیل ” نیرو

تعدیل نیروها
232

گریزی به مساله ” تعدیل ” نیرو

مطالب سایت ” دکوراسیون بهفرم ” عمدتا به مباحث فنی و عمومی اختصاص دارد که بنحوی با دکوراسیون داخلی ساختمان در ارتباط است. اما چنانچه پیشتر نیز بارها در یادداشتهای متعدد ” دکوراسیون بهفرم ” نوشته ایم, گاه گزیری از اشاره به مواردی نیست که به هر جهت و غیرمستقیم بر کار این صنف نیز تاثیر دارد. یادداشت پیش روی ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در همین ارتباط تقدیم میشود.

یکی از نکات هم مضحک و بشدت تاسف بار, دستکاری سوداگرانه در تعابیر و اصطلاحاتی است که زمانی بار ارزشهائی بس متعالی داشته اند. نمونه آن بازی با کلمه عدل و تبعات غیرانسانی سیاست های اقتصادی تحت عنوان ” تعدیل ” است.

دیرگاهیست که دیگر چشمان عدالت نیز باید گشوده شود ! ؟

معنای این سخن مسلما بی توجهی به مساله مهم و حیاتی سود در برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی ( از جمله در زمینه های گوناگون دکوراسیون داخلی ساختمان ) نمی باشد. تجربه نشان داده عدم شفافیت در حسابرسی این بنگاهها و تلاش برای لاپوشانی و ماستمالی زیانهای ناشی از قیمت تمام شده غیررقابتی و بالا و غیراقتصادی کالاهای تولیدی این بنگاهها, در نهایت بویژه و از همه بیشتر به زیان جدی و جبران ناپذیر به کارکنان و زحمتکشان آن بنگاهها ( از جمله در صنف دکوراسیون داخلی ساختمان ) منجر شده و میشود.

گزارش پیوست نمونه جالب توجهی از موضوع مورد بحث در کشور پیشرفته ای نظیر کانادا است. در این گزارش صرف نظر مساله بی عدالتی بین کارکنان معمولی و مدیران ارشد, آنچه بویژه جلب نظر می نماید شفافیت در آمار و آزادی قابل ملاحظه مطبوعات در مقایسه با موارد مشابه در کشورمان است.

در این گزارش عنوان میشود که شرکت مخابراتی مشهور Bell در شرایطی تصمیم به تسویه 1300 نفر از نیروهای خود گرفته که مدیران ارشد آن در سالهای اخیر, علیرغم مشکلات جدی مالی شرکت, در تعیین حقوق و مزایای خویش هیچ کم نمی گذاشته اند !

مدیران و مسئولانی که تصمیم به تسویه این یا آن نیرو میگیرند, چقدر خود را در غم و مشکلات آنان شریک میدانند ! ؟

گزارش این روزنامه فارسی زبان چاپ کانادا را بدون کمترین تغییر و با همان ادبیات پیوست است. ” آتش ” برای این گزارش عنوانی غیرجنجالی نیز انتخاب کرده که آنهم بسیار درس آموز و قابل تامل است.

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” ضمن فرصتی مناسب در این موارد بیشتر و به تفکیک باهم گفتگو خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.