سخنی درباره ضرورت مسئولیت پذیری در خرید, فروش و مصرف ملزومات دکوراسیون

سخنی درباره ضرورت مسئولیت پذیری در خرید, فروش و مصرف ملزومات دکوراسیون بیننده محترمی از طریق بخش دیدگاههای سایت " بهفرم کفپوش " , مورد اختلافی را مطرح کرده