چند دقیقه با پیتر دراکر- 2

پیتر دراکر
197

چند دقیقه با پیتر دراکر- 2

این مطلب بخش دوم از مجموعه ” نود دقیقه با پیتر دراکر ” می باشد که شامل برخی جملات قصار مدیریتی است که توسط دکتر مهدی صانعی از بین آثار این استاد بزرگ دانش مدیریت انتخاب, ترجمه و در ” گاهنامه مدیر ” به چاپ رسیده است. بخش نخست این مجموعه با عنوان ” مسائل کارآئی و اثربخشی ” پیشتر تقدیم بینندگان گرامی ” دکوراسیون بهفرم ” شد.

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” گفتیم که ” جملات قصار ” گرچه بسیار خوشخوان بوده و بسیار هم مورد اقبال عموم اند, اما به هر جهت هرگز نمیتواند جایگزین کتاب شده و جای مطالعه مقاله در روزنامه و . . . مجلات را نمی گیرند. با این حال جملات این چنین بزرگان که در واقع عصاره یک عمر آموزش و آزموده های آنان است, نظیر ضرب المثل ها, آنچنان سرشار از تجربه و . . . آموزش اند که نمیتوان بآسانی و بی تفاوت از کنارشان عبور کرد ! ؟

جملات قصار بزرگان گرچه نمیتوانند جایگزین کتاب گردند, اما نظیر ضرب المثل ها بیانگر فشرده تجربیات طولانی و بسیاری آموزش ها هستند که نمیتوان بی تفاوت از کنارشان عبور کرد !

بخش دوم : مسائل تغییر

بزرگترین خطر در ایام بحران, نه خود بحران ها, بلکه اقدام بر اساس منطق گذشته است !

تغییر, پدیده ای عادی است. اگر سازمانی رهبری یا مدیریت تغییر را وظیفه خود قرار ندهد, از بحرانها جان سالم بدر نخواهد برد !

کارآفرین همواره در جستجوی تغییر است. به آن فرصت میدهد و از آن بهره می جوید !

برای کسب دستاوردهای تازه, باید ابتدا انجام کارهای کهنه و قدیمی را متوقف نمود !

فرهنگ هر شرکت شبیه فرهنگ یک کشور است. بجای صرف انرژی برای تغییر آن, تلاش کنید از آنچه هست بنحو احسن بهره برداری کرده و کارها را پیش برید !  

بقا و موفقیت هر سازمان در گرو آنست که چقدر خود را برای تغییرات, آماده و مستعد نگاه میدارد !

تنها مهارت مهم در قرن 21, مهارت کسب مهارت های نو است. در دوران ما هر مهارت, تاریخ مصرفی معین و محدود دارد ! 

کارآمدترین راه برای مدیریت تغییر, خلق آنست !

دفاع از گذشته بمراتب خطرناک تر از هرگونه تلاشِ حتی ناموفق برای ساختن آینده است !

تنها چیزی که درباره آینده میدانیم آنست که متفاوت از امروز خواهد بود !

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” ضمن فرصتهای بعد, بخش های دیگر این مجموعه یادداشتها را نیز تقدیم بینندگان محترم ” دکوراسیون بهفرم ” خواهیم کرد. هدف از نشر ” چند دقیقه با پیتر دراکر ” در این سایت فنی- تخصصی دکوراسیون داخلی ساختمان, گرچه استفاده جهت مدیریت کسب و کارهاست, اما این دانش از جمله علومی است که معلومات و  تجربه در آن به کار هر کس, در هر موقعیت و در هر سن و سال می آید. ویرایش آزاد و بازنویسی این جملات, از ” دکوراسیون بهفرم ” است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.