برای کار کردن باید سالم بود !

جبهه مقدم نبرد با ویروس کرونا
1,911

برای کار کردن باید سالم بود !

پیشتر نیز اشاره کردیم که سایت ” دکوراسیون بهفرم ” , اساسا اختصاص به مطالبی دارد که مرتبط به صنف تزئینات داخلی و شاخه های گوناگون دکوراسیون باشد. اما از آنجا که امروزه مجموعه زندگی و اقتصاد در همه جا بشدت تحت تاثیر ” کرونا ” قرار گرفته, بناچار نمیتوان چشم از مسائل مرتبط با آن بست.

کمتر ایرانی است که با شنیدن برخی سرودهای ملی دلش نلرزد. بعضی از این سرودها – مثل ” مرغ سحر ” – زمانی ترانه بوده اند. اما نسل های پی در پی, آنقدر به آن دل داده که دیگر به سرودی میهنی بدل شده اند.

یکی از این سرودهای ملی مربوط به پارتیزانهای ایتالیائی است که ضمن جنگ دوم جهانی, در شرایطی بینهایت دشوار درگیر نبردی قهرمانانه با ارتش و پلیس موسولینی بودند.

ویدئو پیوست باحتمال زیاد قبل از ماجرای ” کرونا ” تهیه شده و موضوعی فراگیرتر و البته جهانی را در خود دارد. اما شنیدن و تماشای آن در این بحران ” کووید 19 ” خاطره کسانی را زنده میکند که در آنروزهای سخت, بجای خودخواهی, از خود گذشتند.


نخستین کسانی که در این آزمون مرگ و زندگی از خود گذشتند و سربلند برآمدند, مجموعه کادر پزشکی در تمام جهان می باشند !    

ضمن سپاس از دوستی که زحمت ارسال این ویدئو را کشیده, آرزو میکنیم همچون آن زنده یادان, همه از این آزمون دشوار مرگ و زندگی با پیامدهای همچنان رو به گسترش ” کرونا ” سربلند بدر آئیم.

سلامت و پایدار باشید.

متاسفانه بارگذاری ویدئو فوق در اینستاگرام سایت, بجهت قوانین copy write میسر نشد. موسیقی آن ویدئو بر روی تصویری گذاشته شده که نمایانگر تلاش گروهی تمام مردم جهان برای مراقبت از محیط زیست و حفظ کره زمین بود. ویدئو پیوست تنظیم شادتری از سرود bella ciao بوده و بر روی تصاویری کار شده که بیشتر به کشور و طبیعت ایتالیا مربوط است :

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.