یک دست صدا ندارد !

شهر ما, خانه ما
645

یک دست صدا ندارد !

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در خدمت هدف اصلی این سایت, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.


چرا ادارات و عوامل فنی در اجرای برخی کارهای شهری, اینهمه بی حوصله اند ! ؟

در این عکس عناصر بسیاری وجود دارد که به جهات گوناگون قابل توجه است. اما تمرکز این یادداشت کوتاه ” دکوراسیون بهفرم ” تنها بر بی سلیقگی عوامل اداری و . . . فنی است که جعبه تقسیم تلفن ساختمان را آنجا و اینگونه نصب کرده، کابل برق اصلی بنا را بدان شکل بی قواره کشیده و . . . رگلاتور گاز ساختمان را اینطور سرهم بندی کرده اند.

این وضعیت وقتی بیشتر توی ذوق میخورد که آنرا با توجه و . . . دقت استادکارانی مقایسه کنیم که دهها سال پیش حفاظ و فریم پنجره ها و نورگیر راه پله و . . . درهای چوبی ورودی خانه و پنجره ها را طراحی کرده, ساخته و . . . نصب نموده اند. آیا اینهمه تنها بواسطه بی حوصله گی کسانی است که امروزه به در کارهای اداری و . . . فنی شهرمان مسئولیت دارند ! ؟

شاید در مجالی دیگر بتوان درباره معماری قدیم این بنا هم گفتگو کرد. اما در این یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” تنها متوجه از جمله این پرسش هستیم که چرا دیگر کمتر میتوان نام و نشانی از آن استادکاران یافت که صرف نظر از ملاحظات مالی, وقتی مسئولیت کاری را می پذیرفتند, دست و دلشان را باهم بکار می گرفتند ! ؟

آیا اشکال از زمان است که برای مردم این روزگار چون برق میگذرد یا  مشکل از مردم این زمانه است که دیگر آن دل و دماغ قدیم را ندارند ! ؟

شاید پرداختن به این مسائل, آنهم میان اینهمه گرفتاری های مردم قدری فانتزی بنماید. اما واقعا تامل بر پرسشهای از این دست, بکلی بیجا و بیهوده است ! ؟

بیائیم همه بقدر توانمان مراقب معماری و زیبائی های شهرمان باشیم !

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” بازهم درباره تصاویری دیگر باهم تامل و گفتگو خواهیم داشت.

این ویدئوی جذاب و آموزشی, البته راجع به نحوه بازکردن پیچ های فرسوده و زنگ زده آهنی می باشد که با قدری بی احتیاطی ممکن است باصطلاح ” بِبُرد ” و کار را از آنچه هست, بسیار دشوارتر نماید. اما به تعبیر سعدی بزرگ در تدبر بر هر برگ درختان, در اینجا نیز میتوان بسیاری درس از اهمیت و ضرورت تعامل و احترام به گذشته ها و گذشتگان فرا گرفت ! ؟

https://www.instagram.com/behrooz_sarikhani/saved/_/18130197358256524/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.