هر که نان از عمل خویش خورد !

برندهای صنعتی مشهور
217

هر که نان از عمل خویش خورد !

روزنامه ” آتش ” چاپ کانادا در شماره 31 مارس 2023 خود, مطلب کوتاهی درباره فروشگاه مواد غذائی در انتاریو بچاپ رسانیده که 165 سال قبل توسط یک مهاجر آلمانی پایه گذاری شده است. نمونه چنین شرکتهای کوچک تا بسیار بزرگ را در آمریکا و اروپا فراوان میتوان یافت.

پیشینه تاریخی هر برند, نه تنها یک عدد بلکه مجموعه ای ارزنده از تجربیات اقتصادی و . . . انسانی است که آنرا در تمام دوران های متعدد رونق و رکود, سرپا نگهداشته است !

این شرکتها که در دوران طولانی حیات خود بارها اسم و رسمی یافته, ورشکست شده و دوباره به پا خاسته اند, گنجینه ای از تجربیات بسیار گرانقدر را با خود همراه دارند که نسل حاضر مدیران و کارکنان آنها را چه در دوران رونق و رکود بخوبی و به درستی راهنمائی میکند.

اما چرا در کشور ما تقریبا تمام کسب و کارها, از جمله در حوزه های مختلف دکوراسیون داخلی ساختمان تنها تا زمانی پا برجاست که پایه گذار آن در قید حیات بوده یا هنوز دل و دماغ برای ادامه کار دارد ! ؟

آیا همه مساله به این گرایش غالب بر اغلب جوانان ما بر میگردد که تنها در پی سود و زندگی های آنچنانی اند که با کمترین زحمت و در زمانی اندک فراهم بیاید ! ؟

آیا مشکل تنها مربوط به نظام های اداره کشور است که در آن تقریبا هیچ نشانی از آینده نگری, برنامه ریزی, شایسته سالاری, پاسخگوئی,  احساس مسئولیت ملی و . . . دموکراسی نمیتوان یافت ! ؟

آیا ایراد مساله تنها از نسل جوان است و نسل ما و نسل های گذشته در فراهم آمدن این مسیر بیراهه یا کجراهه, نقش جدی نداشته اند ! ؟

دلائل هر چه باشد, واقعیت آنست که بسیاری از کارآفرینان ما, از جمله در حوزه های مختلف دکوراسیون داخلی ساختمان که روزگاری با هزاران امید و آرزو و . . . البته دشواری کسب و کاری را راه انداخته اند, بزودی دلسرد شده و الباقی عمر مفید کاری خود را تنها با این هدف پی گرفته اند که همان کارگاه, مغازه, شرکت یا . . . کارخانه را “جمع و جور” کرده یا . . . تعطیل نمایند.

به این ترتیب در اقتصاد ما, اغلب با مجموعه هائی روبرو هستیم که بدون پشتوانه قابل توجه تجربیات گذشته, همواره و عمدتا متکی بر علم و تجربه بسیار محدود ( هرچند ” به روز” تر ) خویش اند.

هیچکس نمیتواند منکر نقش و اثر قابل توجه تلاشهای فردی, حتی در حوزه اجتماع باشد. اما براستی با یک گل, بهار نمیشود !

سایت فنی- آموزشی ” دکوراسیون بهفرم ” در جایگاهی نیست که تحلیل کند از میان دلائل بسیار گوناگون این پیشامد, کدامین اساسی ترند تا با رفع آنها راه برای حل دیگر ریشه ها بتدریج گشوده شود. اما همینقدر میتوان گفت که این مساله ای بهیچ وجه چیز ساده نیست و مسلما با برخوردهای ساده انگارانه و شعاری بجائی نخواهد رسید.

امید آنکه نسل امروز با درس گرفتن از اینهمه زحمات کم سرانجام نسل های مختلف در این سرزمین, بجای دل بستن صرف به برخی نکات مثبت گذشته, اساسا رو به آینده داشته و با استفاده خلاق و عملی تجربیات کشورهای دیگر, راه خاص ترقی ملی ایران, از جمله در حوزه اقتصاد را یافته و با اهتمام آنرا پیش گرفته و به فرجام نیک برسانیم !

مقدمه هرگونه همفکری و تعامل, خواه فردی یا جمعی, در سطح خانواده یا کشور, باور بر این نکته است که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزاده اند !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.