نوه ها و مادربزرگهای نگران کرونا

نوه ها و مادربزرگهای نگران کرونا
2,260

نوه ها و مادربزرگهای نگران کرونا

این نقاشی را خوان لوچنا، نقاش ظاهرا ” گمنام ” اسپانیایی به افتخار همه مادربزرگ و پدربزرگ هائی کشیده که در اثر کرونا و بدون خداحافظی از نوه های خود فوت شده اند.


نوه ها و مادربزرگهائی که در ” کرونا ” نگران هم اند !

اما بنظر میرسد این نگرانی دو جانبه است. توجهم بویژه به مادربزرگی جلب شد که نگران نوه ها، روی به عقب نگاه میکند !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.