عکسها سخن میگویند ! – یک

فریم آهنی یک پنجره قدیمی
1,267

عکسها سخن میگویند ! – یک

حرفهائی از جنس آجر و چوب و . . . آهن

از این پس مجموعه یادداشتهای کوتاهی در سایت ” دکوراسیون بهفرم ” تقدیم میشود که تنها مختص به توضیح درباره یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

این برداشت میتواند صرفا فنی یا زیبائی شناسانه بوده یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی داشته باشد که شاید این عکس یادآور آنها تواند بود.

پیشتر در معرفی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یادآور شده ایم که هدف اصلی امان در اینجا, بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان می باشد. امید آنکه مجموعه ” عکسها سخن میگویند ! ”  نیز درهمین مسیر و به همین هدف یاری رساند.


حرفهائی از جنس آجر و چوب و آهن و . . .  زمان !

چه چیز یا چیزهائی ممکن است در این عکس باعث جلب توجه یک بنای سِفت کار, آهنگر, سیمانکار, نجار در و پنجره ساز, حلبی ساز, برقکار یا . . .  لوله کش گاز گردد ! ؟

همینطور از نوجوانانی که هرگز اینگونه ساختمانها را ندیده و هیچ شناختی از این محله ها ندارند تا زنان و مردهائی کهنسال که زمانی در چنین خانه ها زندگی کرده, چه احساسی ممکن است نسبت به اینگونه عکس ها داشته باشند ! ؟

در این عکس با ساختمان جنوبی قدیمی مواجهیم که ظاهرا رو به نابودی است. دیوارهائی که رطوبت تا کمرشان رسیده, ناودان آب بارانی که نیمی از آن افتاده, گیاهانی که رو به خشکی دارند و . . . سردرِ سیمانی پنجره ای که در حال تخریب می باشد, همه نشانه هائی روشن از بی تفاوتی مردم نسبت به بنائی است که قطعا روزگاری مامن و مسکن خانواده ای شاید پُرشمار بوده است.

چارچوب پنجره همان است که قبلا بوده, اما از خود پنجره چوبی خبری نیست و بجای آن پنجره احتمالا آلومینیومی کار گذاشته اند که نشان از گذشت زمانی دارد که بر این بنا رفته است !

در پشت شیشه پنجره بالا, ظاهرا لوازمی وجود دارد که نشان از ساکنان احتمالی در این اطاق است. اما پنجره زیرزمین دست نخورده و نشانی از زندگی در آن بچشم نمیخورد.

اما روی پنجره ها هنوز فریم حفاظ آهنی پایداری میکند که زمانی آهنگری آنرا در کارگاه شاید کوچک خود ساخته است. راستی این آهنگر موقع طراحی و ساخت این فریم چه حس و حالی داشته است ! ؟

این ویدئو درباره بازسازی یک ساعت مچی قدیمی را بدان جهت اینجا باشتراک گذاشتیم که نسبتی با تصویر متن دارد که آنهم یادآور بنائی از گذشته است !

بازسازی یک ساعت مچی قدیمی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.