زندگی با طعم بدهی !

دستکاری آمار
255

زندگی با طعم بدهی !

مطالب سایت ” دکوراسیون بهفرم ” عمدتا به مباحث فنی و عمومی اختصاص دارد که بنحوی با دکوراسیون داخلی ساختمان در ارتباط است. اما چنانچه پیشتر نیز بارها در ” دکوراسیون بهفرم ” نوشته ایم, گاه گزیری از اشاره به مواردی نیست که به هر جهت و غیرمستقیم بر کار این صنف نیز تاثیر دارد. یادداشت پیش روی ” دکوراسیون بهفرم ” در همین ارتباط تقدیم میشود.

روزنامه فارسی زبان ” آتش ” چاپ کانادا در شماره 25 خرداد 1402 خود گزارشی از بانک RBC را منتشر کرده که در آن به استناد اداره آمار كانادا ( Canada Statistics ) نشان میدهد خانوارهای کانادائی امسال در مقابل هر یک دلار درآمد, حدود 1.8 دلار بدهی دارند. بخش مهم این بدهی که در سه ماهه چهارم سال گذشته بالغ بر 1.4 دلار بوده, مربوط به انواع وام های مسکن است.

طبق گزارش ” آتش ” خانوارهای کانادائی امسال در مقابل هر یک دلار درآمد, حدود 1.8 دلار بدهی دارند. بخش مهم این بدهی که در سه ماهه چهارم سال گذشته بالغ بر 1.4 دلار بوده, مربوط به انواع وام های مسکن است !

وقتی بعد چند سال زندگی مشترک, نخستین بار قصد خرید آپارتمان کوچکی در جنوب شهر تهران را داشتیم, مرحوم پدر همسرم نصیحتمان میکرد که دنبال آنچنان منزلی باشید که پولش را در ” گوشه بانک ” پس انداز کرده اید. خوشبختانه ما این پند را هیچگاه به گوش نگرفتیم و زندگی ثابت کرد که آنکه در این روزگار پایش را باندازه گلیم خود دراز میکند, در مسابقه نابرابر و . . . غیرمنصفانه با تورم, همیشه بازنده است ! ؟

این یادداشت کوتاه ” دکوراسیون بهفرم ” قصد ندارد شرایط مالی و میزان نگرانی عموم مردم ایران و کانادا را از این بابت, باهم مقایسه نماید. مسلما بدهی های معوق و . . . موعد اقساط وام در کشوری که اقتصادی ضعیف و جدا بی ثبات دارد, بشدت و بمراتب بیشتر مایه اضطراب است.

چقدر تفاوت است بین وام روی کاغذ و وام هائی که باید از درآمد پرداخت ! ؟

از سوی دیگر میزان شفافیت اقتصادی, از جمله در زندگی عموم مردم در این دو کشور را نیز نمیتوان بهیچوجه باهم مقایسه کرد. وقتی دولتها آمارها را دستکاری کرده, پنهان میکنند و آنچه را رسانه ای می کنند معمولا غیرواقعی است, طبیعتا عزم جدی برای رفع مشکلات مردم نیز وجود ندارد ! ؟

اما این آمار ” آن سوی آب ” و واقعیت زندگی ما در اینسوی نشاندهنده چیزی مشترک هم هست که خواه آنجا و اینجا, معنای ” راحت جان ” , چه برای ” از ما بهتران ” و توده مردم, چیزی بس متفاوت از شعر معروف علی اکبر گلشن ( آزادی ) است :

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی,

که در نظام طبیعت, ضعیف پامال است !

برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی,
که در نظام طبیعت, ضعیف پامال است !

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” ضمن فرصتی مناسب و فراخ تر در این زمینه ها, بیشتر و به تفکیک با بینندگان ” دکوراسیون بهفرم ” گفتگو خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.