زنان و کارهای ” سنگین ” در شاخه دکوراسیون

نقش زنان در کارهای فنی دکوراسیون داخلی ساختمان
564

زنان و کارهای ” سنگین ” در شاخه دکوراسیون

یکی از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است. بهمین جهت در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.


آیا در مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان, از زنان تنها برای طراحی, تبلیغ, فروش یا . . . آموزش میتوان استفاده کرد ! ؟

با نگاه بدبینانه این عکس را نیز میتوان زیرمجموعه استفاده ابزاری از زنان دانست که به هرجهت از جمله در تبلیغات تجاری کشور ما نیز مورد توجه است.

از سوی دیگر برخی مشاغل ( از جمله نصب انواع کفپوش های ساختمانی ) را عموما بعنوان ” مردانه ” میدانند.همانطور که برخی مشاغل ( نظیر آموزگاری در مهدکودک و سالهای نخست دبستان ) را بیشتر ” زنانه ” می نامند.

ما در “ دکوراسیون بهفرم ” قصد ورود به مباحث اجتماعی, فرهنگی و . . . سیاسی در این حوزه, از جمله ” فمینیسم ” نداریم. اما تنها به همین اکتفاء می کنیم که دیدگاه مقابلی هم در اینمورد وجود دارد که تحت عنوان ” برابری جنسیتی ” برای کار زنان و مردان, به هیچ حد و مرزی قائل نیستند.

از آنجا که مقدمه نصب لمینیت, اجرای فوم سایلنت زیرِکار است, بنظر میرسد این تصویر جنبه آموزشی داشته باشد. اما مجموعه عناصر موجود ( از جمله کفش راحتی مناسب نصاب ) در تصویر بگونه ایست که آنرا نمیتوان صرفا ” تبلیغاتی ” نامید.

مشکل دیگر در کار نصاب لمینیت, عدم نظم و ترتیب در استفاده از تایل های درون هر جعبه است. هرچند سریال تولید هر سفارش باید یکسان باشد, اما در موقع کار باید جعبه ها را یک به یک باز کرده و تایلهای درون هر جعبه را بترتیب کنار هم نصب نمود.

چون سخن از یک تصویر است, لذا نیکوست که پُرگوئیم و به همین یادآوری اکتفا نمائیم که روزگاری هر استادکار نجار, آهنگر, مکانیک, بنا و . . . ناظم, مدیر مدرسه یا معلم را با صورت ظاهر خاصی می شناختند. این ” سنت ” در تصویر زنان و مردان اهل سیاست, هنر و . . . علم و تجارت نیز وجود داشته است. اما بنظر میرسد در این زمینه اوضاع بسیار تغییر کرده و به توصیه سهراب شعر نو فارسی, باید چشمها را شست و جور دیگری باید دید ! ؟

ما این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” را با  توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

در این ویدئو کوتاه با بخش روکش گیری از ” گرده بینه ” در یک کارخانه نسبتا قدیمی آشنا میشویم. کارخانه ظاهرا در یکی از کشورهای جنوب شرقی آسیا واقع است. شاید این سخن به مذاق برخی خوش نیاید, اما چگونه میتوان این ویدئو را به تماشا نشست و بیخیال کار زنان کارگری بود که برای ارتزاق مجبورند در چنین قسمتهای سنگین و بسیار خطرناک کارخانه کار کنند ! ؟

https://www.instagram.com/p/CViFIBJo8dD/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.