رنگ در کار و . . . زندگی روستا

رنگ در زندگی روستا
962

رنگ در کار و . . . زندگی روستا

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم “, یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

درباره بیشمار برداشت از این تصویر, چه میتوان گفت ! ؟

یکی از ویژگیهای خانه های روستائی در نواحی کوهستانی آنست که پشت بام هر خانه, حیاط خانه بالادست می باشد. اما از این تصویر خانه های روستای ” سرآقاسید ” واقع در چهارمحال و بختیاری, چه نکات دیگری هم میتوان دریافت ؟

شاید نگاه کسانی که با چنین محرومیت, محدودیت و . . . دشواری ها روزگار گذرانیده, بگونه ای دیگر باشد. اما چشم ناظری که کمتر با این مسائل آشناست را چه چیزهائی به خود خیره میکند ؟

دست اندرکار مسائل ساختمانی میدانند که در بنای خانه های روستائی ( بویژه در قدیم ) عمدتا از مصالحی استفاده میشد که در دسترس و تهیه اش ارزان و . . . آسان بوده است. شاید نگاه چنین علاقمندان به معماری, نخست متوجه سنگ قلوه, ملاتِ گِل و . . . تیرهای چوبی شود که با آن دیوار و . . . سقف این خانه ها را ساخته اند ! ؟

نگاه علاقمندان به جامعه شناسی شاید قدری متفاوت و از جمله متوجه مساله زمان گردد. در ساختمان برخی خانه ها از ورق های حلبی و نایلون پلی پروپیلن نیمدار استفاده شده که ضمن ارائه برخی اطلاعات درباره سطح زندگی مردم روستا, نشان میدهد این عکس نمیتواند متعلق به سالهای خیلی دور باشد !

نگاه یک دانشجوی هنر شاید بیشتر جذب تنوع رنگی این خانه ها گردد که اتفاقا با لباس های رنگارنگ بویژه دخترها و زنان این نواحی بسیار متناسب و هماهنگ می باشد. به این رنگها باصطلاح ” شاد ” میگویند. اما خدا میداند که در اینجا نیز چقدر رنگ رخساره خبر میدهد از سِرِ ضمیر ! ؟

ریشه این علاقمندی و عشق به رنگ در روستاها, از کجاست ؟ آیا کار و زندگی در طبیعت که خود دنیای رنگ است, چقدر در این میل و کشش موثر است ؟

و شاید بهتر است گوش به سخن سهراب شعر نو فارسی بداریم و بجای چند و چون در این همه منطق و . . . رنگ, در افسون این مردم و روحیه اشان غرقه شویم ! ؟

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” در آینده نیز توقف و تامل در عکس ها و تصاویر را پی خواهیم گرفت !

شاید یکی از نتایج استفاده از هنر مینیاتور در معماری, توجه و تامل بر نکات ریزی باشد که اغلب بنظرمان نمیرسند ! ؟

مینیاتور در معماری !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.