توری سیمی و میل آزادی !

شوق آزادی
238

توری سیمی و میل آزادی !

از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” پیشتر 14 شماره را تقدیم بینندگان گرامی ” دکوراسیون بهفرم ” کرده ایم. در این یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” تمرکزمان تنها بر یک عکس است که به نحوی با یکی از زمینه های دکوراسیون داخلی ساختمان در ارتباط است.

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” , یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

کدامین شوق باعث میشود که حلقه های فلزی توری سیمی نیز بند بگسلند و میل آزادی کنند ! ؟

توری سیمی انواع گوناگون دارد و از آن, چه در صنعت و . . . ساختمان, استفاده های گوناگون میشود. اما شاید آنچه بین مردم مشهورتر است, استفاده از آن بعنوان حصار است. حال ظاهرا طراح, همین نوع استفاده را نشانه گرفته و نشان میدهد که خود توری سیمی نیز بالاخره و چگونه از بازی در این ” نقش ” سر باز میزند ! ؟

درباره زندانیان و تلاشهای فراوانشان برای آزادی, رمانهای فراوانی نوشته و . . . فیلمهای سینمائی بسیاری ساخته اند. اما شاید تاکنون کمتر کسی بفکر افتاده تا به این موضوع بپردازد که این مجموعه تلاشها چه تاثیری بر نگهبانان و جمله آنان میگذارد که به حکم شغل و ” وظیفه ” باید مراقب باشند تا کسی از این ” حصار ” در نگذرد ! ؟

در این موارد بسیار میتوان گفت و شنید و . . . نوشت. اما چه بهتر که ما نیز در ” دکوراسیون بهفرم ” , همچون طراح, قلم در کام کشیم و به همین مختصر اکتفا کنیم ! ؟

دکوراسیون بهفرم ” , توقف و تامل بر عکس ها همچنان ادامه خواهد داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.