ایمنی, بعد کار !

ایمنی, بعد کار !
156

این یادداشت ” دکوراسیون بهفرم ” هفدهمین مطلب از مجموعه ” عکس ها سخن میگویند ! ” می باشد. در این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” تمرکزمان تنها بر یک تصویر است که به نحوی ( خواه مستقیم یا غیرمستقیم ) با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد. در مقدمه این مجموعه مطالب ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره شد که از مزیتهای عکس نسبت به ویدئو, یکی هم امکان تامل و تمرکز بیشتر بر جزئیات است.

گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا جنبه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا در برگیرنده وجوه اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی باشد که این عکس تلنگر آن است. امید آنکه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی و خاص در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

مشکل در کجاست : حرص و . . . غرورِ راننده, بی مسئولیتی موسسه حمل, غیاب ماموران راهنمائی و رانندگی یا . . . تنگ نظری صاحبِ بار ! ؟

ما درباره اهمیت رعایت اصول ایمنی در کار پیشتر نیز در سایت ” دکوراسیون بهفرم ” بسیار نوشته ایم. گفتیم که قبل از شروع به هر کار لازم است طرح و برنامه داشته, باندازه کافی تدارک دیده و . . . در طول کار مراقبت نمائیم تا هزینه های مالی و زمان کار از کنترل خارج شود.

این موضوع بطریق اولی درباره اصول ایمنی نیز مصداق دارد. یعنی قبل از دست بکار شدن در هر زمینه, مهمترین کار تدارک مسائل ایمنی برای شروع بکار است. رعایت این اصول در حین و حتی اتمام کار اهمیت جدی دارد. اما این یادداشت “دکوراسیون بهفرم ” قصد دارد به مسائلی دیگر اشاره کند که درون این تصویر مستتر است.

نخستین چیزی که در عکس بچشم می آید, البته برای ما بسیار آشناست. اما ظاهرا تصویر مربوط به کشوری دیگر می باشد. میدانیم که طبق اصول راهنمائی و رانندگی, برای حمل هر بار باید از کشنده ای استفاده نمود که متناسب با طول بار باشد.

وانت از آن نوع است که براحتی توان حمل حدود 2 تن بار را دارد. شاید بهمین جهت است که صاحب بار حیفش می آمده که تنها برای حمل چند پاکت 50 کیلوئی سیمان, چنین کرایه ای را بپردازد ! ؟

چرخ دستی پشت وانت نشان از حرفه ای بودن موسسه حمل می باشد و عجبا که معمولا بیشترین سوانح, کارِ کسانی است که بهیچوجه در حرفه اشان ناآزموده نیستند ! ؟

شاید راننده وانت از این ابتکار خود بسیار هم خرسند باشد. اما اتفاقا چرخ دستی با امکان معین مانور, میتواند ضریب خطر و تصادف را بمراتب افزایش دهد !

هرچند شاید در برخی کشورها خط سبقت متفاوت از ایران باشد, اما بنظر میرسد این وانت در خط سبقت میراند. قطعا در قوانین راهنمائی و رانندگی هر کشور, محدودیتهائی معین برای رانندگی در خط سبقت وجود دارد. در ضمن ظاهرا در کشورهای دیگر نیز میزان خلاف در رانندگی در مسیرهای خلوت بمراتب بیشتر است ! ؟

 میگویند مرغ همسایه, غاز است ! اما در کشور ما معمولا آن وسائل نقلیه فاقد ضوابط ایمنی ( از جمله در عقب ) می باشند که بسیار مدل پائین و داغان اند ! ؟

ما در ” دکوراسیون بهفرم ” توقف و تامل بر عکس ها ادامه خواهیم داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.