سخنی درباره اهمیت خلاقیت در کارهای فنی

مبلمان منزل
1,131

سخنی درباره اهمیت خلاقیت در کارهای فنی

در اغلب شاخه های دکوراسیون داخلی ساختمان, بخش بزرگی از مسائل را کارهای فنی و تخصصی تشکیل میدهند. وقتی سخن از این کارها به میان می آید, معمولا بر ” آموزش ” و ” تجربه ” تاکید میشود.


گاهی با ابتکاری ساده میتوان کاری محال را ممکن کرد !

همه این کارها گرچه شامل اصولی مشترک و ” عام ” می باشند, اما هر کار مشخص فنی و تخصصی ( از جمله در زمینه دکوراسیون داخلی ساختمان ) اصولی ” خاص ” خود نیز دارد. مجموعه این اصول که ماحصل دانش و تجربیات فراوان در هر زمینه است, در کلاسهای آموزشی به کارآموزان ارائه میشود.

از سوی دیگر انجام هر کار فنی نیازمند مهارت هائی خاص می باشد که آنها را تنها به کمک تجربه میتوان تحصیل کرد. معمولا کسب ” مهارت های دستی ” نسبت به ” مهارت های ماشینی ” نیاز به زمان, کار و تجربیات بیشتر است.

اما در طراحی و اجرای هر کار فنی ( از جمله در شاخه های گوناگون دکوراسیون داخلی ساختمان )علاوه بر معلومات و تجربه, نیاز به ” ابتکار عمل و ذهن ” نیز هست که آنرا نمیتوان نه در کلاس و کارگاه و به سادگی به چنگ آورد. خلاقیت در کارها, علاوه بر دانش کافی و مداوم و تجربیات متعدد و فراوان, به ” عشق ” نیز نیاز دارد.

امید آنکه وضعیت نظام آموزشی امروز بسیار بهتر باشد. اما دوران تحصیل تا مقطع دانشگاه برای هم سن و سالهای ما, تنها مبتنی بر مجموعه ای از محفوظات بود. آنزمان نه در آموزش و آزمون, کمتر میشد نشانی از قوه ابتکار جست.


در کارنامه کارآموزان کلاسهای فنی و حرفه ای, ابتکار عمل چه جایگاهی دارد ! ؟

بخشی از دانش آموزان علاوه بر کلی قضیه و فرمول, حتی به حفظ کردن مسائلی نیز اهتمام مینمودند که پیش بینی میشد در امتحانات مورد پرسش قرار گیرد. تنها در مقطع دانشگاه این فرصت فراهم بود که بجای آنکه مثل یک آدم آهنی, تکالیفی معمول را انجام و تحویل دهیم, درباره اشان بیندیشیم و کبوتر خلاقیت ذهن و عمل را پر و بالی بدهیم !

در طراحی و اجرای شاخه های گوناگون دکوراسیون داخلی ساختمان, البته به نمونه های فراوانی بر می خوریم که در نوع خود,  نو و ابتکاری اند. بخش بزرگی از مراحل اجرای کارهای فنی ( چه ابتکاری یا معمول ) نیز عموما شبیه یکدیگرند. اما تقریبا در طراحی و اجرای هر پروژه, با مواردی خاصی برخورد می شود که نیازمند توجه و دقت ویژه اند.


تنها با توجه و دقت در جزئیات میتوان به ویژگیهای منحصر بفرد هر طراحی و اجرا, پی برد !

از سوی دیگر تجربه نشان میدهد که نمیتوان ( از جمله در کارهای مربوط به دکوراسیون داخلی ساختمان ) همیشه به توانائی های هر ابزار و ماشین متکی بود. در چنین موارد آنچه حلال مشکلات تواند بود, ابتکار عمل در استفاده خلاق از ابزارها و امکانات موجود در دسترس است. کسانی که تجربه کار در پروژه های عمرانی دارند, با این موضوع بخوبی آشنا هستند.

در این پروژه ها, کارکنان و مسئولین واحدهای مختلف ماشین آلات، انبار، مالی، تدارکات، فنی و . . . اجرایی, اغلب با مشکلات بیشماری مواجه میشوند که تنها با بهره گیری خلاق از وسائل و امکانات محدود موجود ( گرچه موقتا ) میتوان آنها را رفع و رجوع کرد.


معمولا بدون تدارک راهکارهای ابتکاری و خلاقیت در استفاده از امکانات موجود, نصب تجهیزات در پروژه ها ممکن نیست !

هر کار فنی ( از جمله در شاخه های مختلف دکوراسیون ) شامل دو بخش ” ساخت ” و ” نصب ” است. البته بخش بزرگتر کارها در کارگاهها انجام میشود که مجهز به انواع ابزارهای دستی و مکانیکی اند. اما در موقع نصب, طبیعتا امکانات بسیار محدودتر بوده و جبران این کسری اغلب و تنها مستلزم ذهن خلاق و ابتکار عمل است !

” آموزش مناسب ” و ” تجربه کافی ”  البته دو بال تخصص در هر کار ( از جمله امور فنی ) است. اما با خلاقیت در طراحی و اجرای کارهاست که آموزش و تجربه به کمال میرسد !

https://www.instagram.com/tv/COwvrIkH9pP/

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.