حس خوب کارِ فنیِ شخصی

کارگاه نجاری خانگی
964

حس خوب کارِ فنیِ شخصی

در مقدمه این مجموعه یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” اشاره کردیم که مطالب تحت عنوان ” عکس ها سخن میگویند ! ” تنها مختص توضیح یک عکس خواهد بود که بنحوی با مباحث دکوراسیون داخلی ساختمان ارتباط دارد.

پیشتر و ضمن یکی از یادداشتهای ” دکوراسیون بهفرم ” گفتیم که این برداشت ها ممکن است صرفا وجه فنی یا زیبائی شناسانه داشته یا جنبه های اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی یا . . . احساسی را در بر گیرد که این عکس تلنگر آن بوده است. امید آنکه این مجموعه نیز در خدمت هدف اصلی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” یعنی بسط شناخت و آگاهی های عمومی در زمینه مسائل دکوراسیون داخلی ساختمان باشد.

عکس نیز دوستی سخندان است. گرچه برخلاف کتاب, خموشی را دوست تر میدارد ! ؟

در این تصویر کارگاه کوچک نجاری را میتوان دید که بنظر میرسد شخصی و خانگی باشد. پشت سر زن جوانی که با احساس خوب به دوربین ( شاید همسر ) لبخند میزند, قفسه کوچکی قرار دارد که مخصوص ” تنگ دستی ” است.

در مقابل زن, یک رنده فلزی دستی ” استنلی ” و نیز قید چوبی قرار دارد که دو سرش توسط ماشینی زبانه شده که در تصویر دیده نمیشود. روی کمد فلزی ابزار, یک دریل برقی و جعبه ابزاری را میتوان دید که هر دو کار کرده ( مستعمل می باشند.

روی دیوار, عکس میز چوبی با نوار چسب برق ( لِنت ) چسبانیده شده که صفحه گرد و پایه گلدانی دارد. شاید این میز چوبی نیز از ساخته های قبلی همین کارگاه بوده و یا قرار است بزودی همینجا تولید شود.

ظاهرا هنوز کار شروع نشده و از لباس کار, دستکش, عینک و . . . دیگر لوازم ایمنی و کار خبری نیست. چقدر حس خوبی دارد که کسی آنچه دلش میخواهد را سر فرصت و با دستهای خود بسازد ! ؟

یکی از زمینه های کار شخصی در منازل, رسیدگی به گل و گیاهان خانه و باغچه است که معمولا جزء اشتغالات خانمهای خانه می باشد. ویدئو پیوست نمونه خلاقیت و ابتکاری را بنمایش میگذارد که برای آبدهی گیاهان در ایام مسافرت میتواند مورد استفاده قرار گیرد :

خلاقیت جهت آبدهی گیاهان در ایام مسافرت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.