با امید گشایش در نوروز پیش روی !

سعدی
90

نمیدانم رسم نوشتن ” بهاریه ” از کی در رسانه های ایران باب شده, اما صاحب این قلم در ” دکوراسیون بهفرم ” نیز از همان ابتدای راه اندازی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” کوشیده این رسم را در سایت فنی – تخصصی ” دکوراسیون بهفرم ” پاس دارد و اینچنین به استقبال نوروزهائی برود که متاسفانه هر یک دریغ از پارسالشان بوده اند ! ؟

بیا از تلخی ها بگذریم و تنها بر این نکته آزموده نغز سعدی تمرکز کنیم که در تدبیر جهان اگر دری به حکمت بسته شد, درهای دیگری به رحمت گشوده خواهند شد !

سخن باندازه کافی با تلخی آغاز شد و سزاوار نیست در آستانه سال نو, کام بینندگان گرامی سایت ” دکوراسیون بهفرم ” بیشتر به تلخی آلوده شود. پس سخن را کوتاه نموده و با یاد ” از این نگاه ” , تنها به این نکته آزموده نغز سعدی بزرگ اشاره کنم که در تدبیر جهان اگر دری به حکمت بسته شد, درهای دیگری به رحمت گشوده خواهند شد !

نوروز 1403 بر همگان خجسته !

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.