آرشیو ماهانه

ژوئن 2020

برخی نکات عمومی درباره مشخصات انواع کفپوش های ساختمانی

برخی نکات عمومی درباره مشخصات انواع کفپوش های ساختمانی بیننده محترمی از طریق بخش " دیدگاهها "ی سایت " بهفرم کفپوش " موردی را درباره کفپوش مناسب آشپزخانه

برخی ملاحظات درباره زیبائی شناسی تاسیسات مکانیکی در ساختمان

برخی ملاحظات درباره زیبائی شناسی تاسیسات مکانیکی در ساختمان شاید این یادداشت در سایت دکوراسیون, قدری غریب بنظر برسد. اما اهل فن میدانند که زیبائی, اتفاقا