آرشیو ماهانه

آوریل 2020

سخنی درباره اهمیت جانمائی آشپزخانه در معماری منازل

سخنی درباره اهمیت جانمائی آشپزخانه در معماری منازل دوست عزیزی در فیس بوک ضمن اشتراک تصویر یک آشپزخانه, از همه نظر خواهی کرده بود. برخی اظهار نظرات جنبه های

برخی پیامدهای ناگزیر تعجیل در امور مرتبط با کفپوش منازل و محیطهای کار

برخی پیامدهای ناگزیر تعجیل در امور مرتبط با کفپوش منازل و محیطهای کار دو بیننده محترم سایت " بهفرم کفپوش " از طریق بخش " دیدگاهها ", مواردی را جداگانه

با همراهی, به کمک علم و به یاری شادی, از هرچه یاس و بیماری عبور خواهیم…

با همراهی, به کمک علم و به یاری شادی, از هرچه یاس و بیماری عبور خواهیم کرد ! جهان روزهای سختی را می گذراند. تقریبا همه دنیا درگیر شیوع رو به گسترش ویروس